Sidan laddas...KIRURGI


Om Kirurgi

Kirurgi (från grekiskans cheir, hand och ergon, verk) betecknar en metod inom medicinen där man botar eller lindrar sjukdomar genom att manuellt öppna kroppen på en människa. Kirurgiska ingrepp brukar kallas operation och kan ha som syfte att laga invärtes delar av kroppen, avlägsna sjuk vävnad eller att sätta in något, exempelvis en pacemaker.

Historia om kirurgi

Operationer gjordes redan under stenåldern, då man funnit bevis på trepanering. Den moderna kirurgins rötter finns hos fältskärerna, som främst var verksamma inom militären; kirurgie magister var en examen för fältläkare.

Den moderna kirurgen började växa fram för drygt hundra år sedan, när man började kunna använda sövningsmedel. Ett tidigt sådant var eter, som användes första gången år 1842.

Under 1800-talet, innan man visste något om bakterier och hygienens betydelse, dog drygt hälften av patienterna. Inte förrän den franske kemisten Louis Pasteur i slutet av 1800-talet lyckades påvisa att mikroorganismer spred sjukdomar kunde dödstalet minskas till en bråkdel jämfört med tidigare. Innan dess använde man samma utrustning på olika patienter, utan att bry sig om att tvätta dem.

Under 1900-talet skedde en enorm utveckling och numera kan operationer utföras med sådan precision att man tom kan byta ut människors organ, såsom hornhinnor och hjärtklaffar.ADRESS TILL OPERATION I VALLENTUNA:
Centrum passagen 10, 2 trp.
186 31, Vallentuna

ADRESS TILL OPERATION I FINSPÅNG:
Lasarettsvägen 12
61237, Finspång


ENCIA_logotyp_footer

Encia Hälsomottagningar är ett privat alternativ inom vården dit alla med sjukvårdsförsäkring är välkomna. Vi samarbetar med nästan alla försäkringsbolag och erbjuder patienter med sjukvårdsförsäkring snabb och säker vård i trivsam och inbjudande miljö. Vi erbjuder också blodprovstagning till patienter vars hälso- eller vårdföretag är anslutna till Encia. Vi finns på nio platser i Sverige, men har ambitioner att utöka vår verksamhet till fler orter.

Di_Gasell_Encia_16_17

Copyright 2018 Encia AB. All rights reserved.