Sidan laddas...DERMATOLOGI

Vad är dermatologi?

Dermatologi kallas läran om huden. Här inkluderas även sjukdomar och besvär som har med huden att göra. Dermatologi är en medicinsk vetenskap med både medicinska och kirurgiska aspekter och har olika indelningar/aspekter. Vi har kosmetisk dermatologi som mest brukar handla om kosmetisk kirurgi. Här inkluderas allt från mindre ingrepp till större ingrepp. Den andra aspekten handlar om hudsjukdomar och kallas immunodermatologi. Barndermatologi är också en inriktning som är specifikt om barn. Läkare som jobbar med barndermatologi är oftast både barnläkare och hudspecialister.

Orsaker till hudproblem

Hudproblem kan ha en mängd olika orsaker, som till exempel överkänslighet, ärftliga faktorer, de kan vara symtom på infektionssjukdom, tumörsjukdom, leversjukdom eller könssjukdom. De kan vara orsakade av yttre skada som våld mot huden, brännskada, insekts- eller djurbett eller solexponering. En annan orsak till hudproblem – en vanlig orsak dessutom – är läkemedelsbiverkningar. Stress eller annan psykisk ohälsa kan också ge upphov till hudreaktioner.ORTER MED DERMATOLOGI

ÖREBRO, UPPSALA


ENCIA_logotyp_footer

Encia Hälsomottagningar är ett privat alternativ inom vården dit alla med sjukvårdsförsäkring är välkomna. Vi samarbetar med nästan alla försäkringsbolag och erbjuder patienter med sjukvårdsförsäkring snabb och säker vård i trivsam och inbjudande miljö. Vi erbjuder också blodprovstagning till patienter vars hälso- eller vårdföretag är anslutna till Encia. Vi finns på nio platser i Sverige, men har ambitioner att utöka vår verksamhet till fler orter.

Di_Gasell_Encia_16_17

Copyright 2018 Encia AB. All rights reserved.