Provtagning

SNABB OCH SÄKER VÅRD

En effektiv vårdkedja som håller hög kvalitet

Välkommen till oss på Encia om du beställt provtagningspaket. Beställningen och betalningen sker hos någon av våra partners nedan.

Du är även välkommen till oss om du blir hänvisad till oss av din digitala vårdgivare när det behövs vidare utredning och provtagning. Tex Blodtryck, EKG eller annan provtagning.

Provtagningen utförs av erfarna sköterskor i en lugn och avslappnad miljö.

Encia samarbetar med DYNAMIC CODE

Välkommen för att ta NIPT på encias mottagningar i Uppsala, Örebro, Sundsvall, Norrköping och Karlstad. Misstänker du Halsfluss är du välkommen att delta i Valideringsstudie för hemmatest på encias samtliga orter .
“Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av tester, produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar online. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.”

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med SVENSK PROVTAGNING

Välkommen för att ta prover till köpta provpaket via Svensk Provtagning på encias alla 9 mottagningar. “Svensk Provtagning är en digital hälsotjänst som erbjuder skräddarsydda hälsokontroller genom blodprov för att ta reda på hur din kropp mår och om något indikerar på att det är dags att göra en förändring. All hälsodata samlas i en digital journal kompletterat med utförliga kommentarer av en läkare.”

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med WERLABS

Välkommen för att ta prover till köpta provpaket via Werlabs på encias alla 9 mottagningar.
“Werlabs erbjuder en hälsokontroll via blodprov. Deras mission: ge individer bästa möjliga kunskap om hur de kan förbättra sin hälsa på både kort och lång sikt. Genom ökad kunskap om sin hälsa kan individen ta kontroll över sin hälsosituation och göra aktiva val för ett hälsosammare liv”

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med BLODKOLLEN

“En av Blodkollens visioner är att öka tillgängligheten och möjligheten till detaljerade genomgående hälsokontroller för den enskilde individen, som inte endast är grundade på symtom som redan existerar. Vi vill skapa möjligheten för människor i samhället att själva besluta om hur, var och när kroppens insida skall genomlysas i syfte att i största möjliga mån proaktivt skapa ett ökat välmående samt därutöver även skapa förutsättningar för ett bättre resultat av tränings- och kostinvesteringar. Vi har därför utvecklat ett verktyg med denna målsättning”

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med GLOBAL HOSPITAL

Välkommen för att ta prover till köpta provpaket via Global Hospital på encias alla 9 mottagningar.
“Global Hospital erbjuder dig tjänster för att förebygga och tidigt upptäcka begynnande hälsoproblem. Genom vår hälsoundersökning kartläggs ditt fysiska hälsotillstånd samt eventuella ärftliga sjukdomar. Vid avvikelse blir du kontaktad av en sjuksköterska. Behöver du ändra din livsstil kan våra hälsocoacher ge dig råd för en hälsosammare livsstil. Du kan också få tillgång till ett årslångt skräddarsytt livsstilsprogram. Om ditt hälsotillstånd kräver ytterligare undersökning eller behandling kan vi snabbt boka en tid till dig hos en vårdgivare”

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med WELLOW

“Wellow är en ny hälsotjänst för dig som är kvinna och vill veta mer om din hälsa, oavsett var i livet du befinner dig. Med början i ett enkelt blodprov kan du fatta smartare hälsobeslut samt få bättre kontroll över hälsan. Wellow är här för att förändra status quo i vården. Så att vi kvinnor får tillgång till enastående vård. Vård som hjälper oss att förebygga ohälsa och att fatta medvetna hälsobeslut. Som sparar oss tid, och ger oss kunskap. Som övervinner tabun, fysiska och emotionella. Som välkomnar oss. “

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med Doktor24

"Hos Doktor24 kan du snabbt få hjälp av erfarna läkare och psykologer via chatt eller video. Innan ditt besök får du alltid svara på några frågor om ditt besvär för att säkerställa att du kan få hjälp online. Om fysisk undersökning skulle behövas blir du istället guidad till annan vård, helt utan kostnad. “

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med Smart Labz

"Vi på Smart Labz vill skapa ett friskare samhälle där människor mår så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt. Detta gör vi genom att kombinera ny teknik med kunskap. Vi är övertygade om att kroppens olika delar är sammanlänkade och tar därför ett helhetsgrepp om din hälsa. Vi hjälper dig att mäta, analysera och optimera din hälsa “

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med Accumbo, Blodtrycksdoktorn

" Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Vårt mål är att ge dig med högt blodtryck kontroll över din framtid för ett friskare liv, en effektivare och nära vård samt minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar. “

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.

Encia samarbetar med Rewell

" Välkommen till Encia för att ta prover eller få behandling med injektion som ingår i Rewells vårdprogram. Rewell arbetar med Encia för att kunna erbjuda högkvalitativa vårdfunktioner nära våra patienter. Rewells fokus är manlig hälsa med fokus på testosteronbrist och erektil dysfunktion. Du behöver logga in på Mina Sidor på www.rewell.se för att beställa Testosterontest eller Utredning. “

Glöm inte att beställa önskad provtagning innan du bokar tid.