Personuppgiftspolicy

Encia Hälsomottagningar erbjuder ett privat alternativ inom Hälso- och sjukvården för alla med sjukvårdsförsäkring, provtagning för de som köper hälsoanalys via blodprov samt provtagning och läkarbesök för de personer som kommer till oss via digitala vårdgivare.

Vi samarbetar med både små och stora försäkringsbolag och digitala vårdgivare i hela landet.

Encia har drygt 30 medarbetare som levererar Hälso- och sjukvårdstjänster över hela landet.

GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. Lagen handlar om den anställdes rätt till sina egna personuppgifter, sin personintegritet och hur denna ska skyddas. För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en personuppgiftspolicy och rutiner som gör det möjligt för dem som kommunicerar med oss, för anställda, eller arbetar för oss att utöva sina rättigheter. Detta är vår personuppgiftspolicy:


Detta innebär att vi:

 • informerar om användning och ändamål,
 • respekterar och skyddar de PU vi mottagit,
 • informerar om individens rätt att:
  – ge och ta tillbaka samtycke
  – begära registerutdrag,
  – invända mot användningen av PU
  – begära rättelser och raderingar av PU
  – begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig.
 • endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid,
 • endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke,
 • även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss,
 • övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är en skyldighet för ledning och anställda att behandla personuppgifter enligt denna policy och dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.

Vill du söka ytterligare information skicka ett mail till post@encia.se med dina frågor.