Ortopedi

Ortopedi hos Encia

På flera av Encias kliniker arbetar våra duktiga ortopedpecialister. Vid besvär av exempelvis ledvärk, muskelvärk, eller efter skada som påverkat rörelseapparaten kan du besöka någon av dem för att få hjälp.

Vid besök till ortopedspecialist kan du få hjälp med diagnos, recept, behandling och ev. vidareremittering.

Varmt välkommen!


BOKA BESÖK

Vad är ortopedi?

Ortopedi betyder "raka barn" och bildas av de grekiska orden orthos (rak) och paideia (barn).

Benämningen skapades av den franske barnläkaren Nicolas Andry som 1741 i Paris gav ut en bok som på omslaget hade det träd som kommit att symbolisera ortopedin. Det krokigt växande trädet har bundits till en rak påle för att tvingas växa rakt.

Ortopedin var till en början inriktad på att med olika typer av bandage, korsetter och apparater påverka deformiteter i rörelseapparaten men med införandet av anestesi, insikterna i hur bakterier kan orsaka infektioner och hur dessa kan förebyggas med aseptik samt upptäckten av röntgen från mitten av 1800-talet och framåt utvecklades ortopedin snabbt till en kirurgisk specialitet.


Vad kan ortopeden hjälpa dig med?

I dagens ortopedi handläggs medfödda och förvärvade skador och sjukdomar inom rörelseapparaten. Ortopeder tar hand om hela kroppen från halsen och nedåt. Med rörelseapparaten menas skelettet, leder, muskler, senor, bindväv och perifera nerver. I Sverige är de stora diagnosgrupperna frakturer, artros, reumatoid artrit, ryggsjukdomar och problem relaterade till fysisk aktivitet.


parallax background

Här bokar du tid hos oss