Allmänmedicin

Allmänmedicin hos Encia

På flera av Encias kliniker arbetar våra duktiga allmänspecialister. Vid besvär av exempelvis högt blodtryck, stress, huvudvärk och mycket mer kan du besöka någon av dem för att få hjälp.

Vid besök till allmänspecialist kan du hjälp med undersökning, provtagning, recept, behandling och ev. vidareremittering.

Varmt välkommen!


BOKA BESÖK

Vad är allmänmedicin?

Allmänmedicin är en av drygt femtio olika medicinska specialiteter i Sverige. De flesta allmänspecialisterna arbetar inom primärvården. De kallas också distriktsläkare, husläkare och familjeläkare.

Vad kan en allmänspecialist hjälpa dig med?

Vilket hälsoproblem du än har kan du alltid ta upp det med en allmänspecialist. Allmänspecialisten är utbildad att själv utreda och behandla många olika sjukdomar och krämpor men också tränad att se om det finns tecken på något tillstånd där andra specialisters kunskap behövs.

Varför gå till allmänspecialisten och inte direkt till en specialist?

Oftast kan allmänspecialisten ge dig den hjälp du behöver. Det kan gälla högt blodtryck, diabetes, depression, sömnproblem, astma, ledvärk, magont, luftvägsinfektion, hudutslag och mycket annat. Om du har flera olika sjukdomar eller symtom kan allmänspecialisten ta hand om dem samtidigt eller vid en serie besök, och du behöver inte gå till många olika ställen för att få hjälp. Ett visst symtom som huvudvärk, magont eller trötthet kan också bero på olika sjukdomar, och då kan allmänspecialisten ta reda på var orsaken ligger och ge rätt behandling eller skicka remiss till rätt specialitet om det behövs.
parallax background

Här bokar du tid hos oss