ACP behandling

SNABB OCH SÄKER VÅRD

En effektiv vårdkedja som håller hög kvalitet

ACP - Autologt Konditionerad Plasma.

ACP vid artros och idrottsskador

ACP vid artros och idrottsskador


Hur går en behandling till?

Behandlingen genomförs genom att läkaren/sjuksköterskan tar 15 ml blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) från blodet genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros.

Hur lång tid tar behandlingen vanligtvis?

Från det att man dragit blod till att man injicerar plasman tar det vanligtvis mellan 20-30 minuter.

Hur många behandlingar är nödvändigt?

För de flesta räcker det med 3 st behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 1-3 veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6-8 månader.
Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras. Ansvarig läkare kommer att utforma ett behandlingsprogram baserat på patientens symptom och grad av artros.

Hur snabbt och vilka resultat bör man förvänta sig efter injektionerna?

Det är individuellt och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De flesta upplever en symptomlindring efter första behandlingen.

Kan alla grader av artros behandlas?

Ja, ACP-behandlingen kan användas vid alla grader av artros. Dock kan resultaten skilja sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha färre symptom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt.

Hur länge varar behandlingen?

Behandlingsresultaten varierar, men de flesta studier visar på att det varar i cirka 12 månader, längre uppföljning har inte gjorts. Genom att kontinuerligt upprepa behandlingen man kan upprätthålla resultatet.

Vilka områden kan behandlas?

De vanligaste områden med starkast evidens är artros och tendinopatier (t.ex. tennisarmbåge, achillestendinos, plantar fasciit/hälsporre m fl.)

Vilka biverkningar kan förväntas?

Vid artros: Det finns väldigt få rapporterade fall om biverkningar med plasmainjektioner i leden.
Vid tendinopatier: En viss ömhet/smärta kan kännas i 1-2 dagar i det drabbade området. Mindre blåmärken kan förekomma efter nålen.

Varför skall jag välja ACP framför t.ex. kortisoninjektion?

KROPPSEGET

Man har på senare tid sett att kortisoninjektioner efter ett antal behandlingar kan ha en negativ effekt på brosk och senor/ligament.
ACP/PRP är en produkt som är 100% kroppsegen. Med andra ord finns ingen risk för allergiska reaktioner då inga kemiska ämnen har tillförts. Det är kroppsegna ämnen som inte bryter ned din vävnad utan tvärtom, hjälper olika strukturer att läka och symptomlindra.

PRISVÄRT

Långvariga resultat och möjlighet att behandla flera områden samtidigt. Jämfört med andra behandlingar är priset lågt för liknande resultat. Många försäkringsbolag godkänner idag behandlingen.

EVIDENS

De senaste åren har många högkvalitativa studier, som påvisar goda resultat, publicerats.

FLEXIBELT

Kan användas i samband med sjukgymnastik och/eller annan fysisk aktivitet.

Finns det några kontraindikationer för denna typ av behandling?

Om du har, eller har haft någon typ av cancersjukdom.

Vad bör man tänka på innan ett besök?

Det är viktigt att hålla sig hydrerad. Drick gärna vatten ett par timmar innan besöket då uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt.
Undvika alkohol dagen före och samma dag som behandlingstillfället.
Äter du NSAID (t.ex. Ipren, Ibuprofen, Aspirin m.fl.) bör du undvika dessa under behandlingstiden då de kan påverka tillväxtfaktorernas effekt neg

Boka gärna tid hos oss